Firma GEOactiv oferuje usługi w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geotechniki.

Wykonujemy badania dla wszelkiego rodzaju inwestycji kubaturowych oraz liniowych.

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:

Geotechnika i geologia inżynierska:

 • Wiercenia mechaniczne oraz ręczne
 • Sondowania dynamiczne oraz statyczne CPT-u
 • Określanie wytrzymałości na ścinanie sondą krzyżakową FVT
 • Odkrywki fundamentowe
 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Projekty geotechniczne
 • Projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 

wiercenia geotechniczne przekrój geologiczno-inżynierski

Hydrogeologia i ochrona środowiska:

 • Projekty oraz dokumentacje hydrogeologiczne
 • Projekty oraz dokumentacje powykonawcze związane z wykorzystaniem ciepła Ziemi (pompy ciepła)
 • Projektowanie oraz wykonawstwo otworów obserwacyjnych
 • Poszukiwanie wód podziemnych
 • Monitoring wód podziemnych
 • Ekspertyzy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków 
 • Pobór oraz badania potencjalnych skażeń wód podziemnych oraz gruntów 
 • Raporty sozologiczne
 • Badania agresywności wody gruntowej względem betonu oraz stali

Obsługa geotechniczna oraz laboratorium budowlane:

 • Nadzór nad pracami ziemnymi
 • Nadzór nad wykonywaniem pali wierconych
 • Odbiory wykopów fundamentowych
 • Badania stanu zagęszczenia gruntów za pomocą sondy dynamicznej DPL
 • Ocena nośności podłoża oraz zagęszczenia za pomocą płyty statycznej VSS oraz dynamicznej VD
 • Wilgotność optymalna metodą Proctora
 • Analizy granulometryczne
 • Wilgotności naturalne
 • Granice konsystencji gruntów spoistych
 • Zawartość części organicznych

 

badanie nośności płytą statyczną VSS Odbiór podłoża dna wykopu